Miroslav 'Mirda' Svoboda, OK1IRY
 Dnešní datum: 18. 01. 2019   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Seznam rubrik
dot APRS
dot Hamware
dot QTH

  Menu
e-mail Pošlete e-mail z webu        Mail me from the web

  Nejčtenějších 15 článků
  Rozšířené vyhledávání

  Contest

MOON contest

Ubytování větších skupinChataUbytování StrmilovKomorníkČeská KanadaChata Česká KanadaPenzion KunžakRybolovKunžakPenzion Jižní ČechyJižní ČechyChata rybníkaPenzion

Jak to vlastně funguje

Jak to vlastně funguje?

 

Při příjmu každé zprávy je pomocí knihovny M_FILTER.DLL procedurálně zavolán program M_FILTER.exe v adresáři FBB\Bin. Tomuto programu jsou předány parametry zprávy (funkcí ParamStr) a  zpětně  je očekáváno  generování návratového kódu, obvykle Halt(0).

Ve skutečnosti nemusí M_FILTER.exe vůbec existovat anebo naopak jich může být i více a to vše na základě našeho požadavku, jak se zprávou chceme dále nakládat.

Ostatní nepředané parametry poslední přijaté zprávy se vždy uloží jako prvních 194 Byte do souboru FBB\System\DirMes.sys a zároveň se připojí na konec tohoto souboru. Pozor, před zavoláním  M_FILTER se uloží do prvního záznamu DirMes.sys data korektně vyjma M_Num, které je o  jedna menší, po proběhnutí M_FILTER je v prvním záznamu hodnota M_Num již správně. Tělo vlastní zprávy se taktéž ukládá až po proběhnutí M_FILTER. Toto umožňuje, aby  mohla byt zprava  M_FILTERem v případě potřeby odmítnuta.

Generování zprávy v  FBB BBS spočívá ve vytvoření (případně připojení k) souboru FBB\Mail.in, který je později automaticky zpracován.

 

Předávané parametry programu M_FILTER.exe:

 

·         cesta ke zprávě

·         typ zprávy

·         odesílatel

·         adresát

 

No a co dělá tento M_FILTER... ?

 

Uživatelská nastavení pro práci M_FILTERu jsou v souboru FBB\MailFw.sys. Při spuštění našeho M_FILTERu je otestován soubor FBB\MesFw.sys, ve kterém jsou zaznamenány doposud neodeslané zprávy, respektive flag a path (tyto zprávy si uživatel již dříve přál odeslat na e-mail či SMS). Z toho vyplývá, že k zaslání celého textu chtěné zprávy musí do BBS přijít další zpráva, která funkci aktivuje.

Nově jsem přidal funkci participace annoncí pro uživatele mobilních telefonů. Operátoři si usmysleli propustit pouze omezený počet znaků e-mailu poslaného na MT. Náš text je pak rozdělen do tří částí, první dvě jsou povinné, třetí (časová nálepka) volitelná. Pro tyto uživatele není zajištěna podpora pro zasílání celých zpráv, neboť užitná délka textu v jedné SMS zprávě bude zhruba  25 znaků, což při průměrné délce třířádkové zprávy je cca 10 textových zpráv.

 

WebZdarma.cz


 Dnešní datum: 18. 01. 2019   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Stránka používá redakční systém phpRS.  Stránka používá redakční systém phpRS.

Powered by Linux.

Powered by Linux.