Miroslav 'Mirda' Svoboda, OK1IRY
 Dnen datum: 18. 01. 2019   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Seznam rubrik
dot APRS
dot Hamware
dot QTH

  Menu
e-mail Polete e-mail z webu Mail me from the web

Nejtenjch 15 lnk
Rozen vyhledvn

  Contest

MOON contest

Ubytovn vtch skupinChataUbytovn StrmilovKomornkesk KanadaChata esk KanadaPenzion KunakRybolovKunakPenzion Jin echyJin echyChata rybnkaPenzion

 

 

PG program

pro FBB BBS v7.00 (DOS)

 

No032001/v1.43 (rev20010326)

 

(c) Svoboda Miroslav, ax25: ok1iry@ok0prg, E-mail: xmirda@cmail.cz

 

 

 

A. Uvod

B. Potrebne soubory a jejich umisteni

C. Syntaxe prikazu

D. Vystupni tvar vyhledanych dat

E. Cinnost a pravidla vyhledavani

F. FBB BBS

G. Dodatek

H. Copyright

 

 

 

A. Uvod

----

 

Program Yok je 'on-line' vyhledavacem v databasovych souborech, prioritne v

elektronickem callbooku ceskych radioamateru cXok.dbf od Vaclava OK1FAI.

 

B. Potrebne soubory a jejich umisteni

----------------------------------

 

Nazev Popis Adresar Variantni adresare

====================================================================

Yok.exe vlastni program c:\fbb\pg c:\yok c:\cbook

Yok.def definicni soubor c:\fbb\pg c:\yok c:\cbook

Yok.doc referencni soubor c:\fbb\pg c:\yok c:\cbook

*.dbf database c:\fbb\pg\callbook c:\yok\dbf c:\cbook

 

Program podle umisteni v prislusnem adresari automaticky rozpozna, zda bude

pracovat v modu BBS ci v normalnim modu. Proto neni pripustne vedeni techto

adresaru soubezne na jednom disku.

 

Format definicniho souboru Yok.def.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je dulezite sestupne radit zdrojove database tak, aby pripadna aktualisacni

data byla umistena od nejnovejsich ke kmenove databasi.

 

Priklad Yok.def v OK0PRG :

 

Puvodni S korekcnimi soubory

============================================================

k c9ok_kam.dbf k c9cor2.dbf < nejnovejsi korekcni soubor

k om.dbf k c9cor1.dbf

k c9ok_kam.dbf < kmenovy soubor

k om.dbf

^

kodovani diakritiky databasoveho souboru (povinne)

 

a k l w 8

========================================

ASCII KEYBCS2 LATIN II WIN1250 KOI-8

 

C. Syntaxe prikazu

---------------

 

Vseobecne je povinne zadavat vsechny parametry v kodovani ASCII a je nutne

-----

nahradit mezeru znakem podtrzitka.

 

 

Yok zobrazi zakladni napovedu; je pripojen seznam

databasovych souboru a jejich kod diakritiky.

 

Yok [slovo] vyhledani pozadovaneho zaznamu v databasi na

zaklade shody prvniho pole (volaci znacky) a

vkladu; nezalezi na velikosti pismen zadani.

 

Yok [slovo] <kod> funkcne stejne, jako predchozi format zadani;

^

viz vyse uvedena tabulka

 

nepovinny parametr <kod> nastavuje diakritiku

tisku zaznamu; pokud parametr chybi, vystupni

kodovani je ASCII.

 

Yok [slovo] <kod> <typ> funkcne stejne, jako predchozi format zadani;

^

a z

================

aktivni zrusene

 

nepovinny parametr <typ> prepina mod hledani

mezi aktivnimi nebo zrusenymi zaznamy; pokud

parametr chybi, uvazuji se zaznamy 'aktivni'.

 

Yok #[slovo] vyhledani retezce delky minimalne dvou znaku

ve vsech dostupnych databasich; na velikosti

pismen zadani nezalezi.

 

parametry <kod> <typ> jsou v zadani pripustne

=========

 

Vzhledem ke tvaru zpracovavanych dat (viz nize) je mozne zadat retezec pro

vyhledani (Yok #...) jako kombinaci dvou a vice sousednich poli oddelenych

podtrzitkem, avsak pri zachovani posloupnosti poli a struktury database.

 

Pr:

 

Yok #kutna_hora_284_01_bkh

^ ^ ^

pole Mesto PSC Okres

 

 

D. Vystupni tvar vyhledanych dat

-----------------------------

 

Pozadavkem na vystupni tvar dat byl kratky a zaroven jednoradkovy format.

Program rozlisuje definicne 'uzitecne' a 'neuzitecne' znaky.

 

'uzitecne' 'neuzitecne'

===================================================================

libovolne znaky a prave jedna mezera dve a vice mezer vedle sebe;

jsou slouceny do jedne mezery

jako 'uzitecny' znak

 

Jsou-li zaznamy (jednotliva pole) database 'slepeny' tesne na sebe, je jako

'uzitecny' znak vlozena mezi tyto zaznamy prave jedna mezera; vse probiha a

je kontrolovano ve smyslu vyse uvedene tabulky o finalnim vyobrazeni znaku.

 

 

Chybejici zaznam v poli database je nahrazen prave jednim uzitecnym znakem

(mezerou) ve smyslu predchoziho.

 

Presahuje-li delka vyhledanych dat delku radku obrazovky, jest na zaklade

posledni vyhledane mezery mezi slovy prave v tomto bode format 'zlomen' na

dalsi radek a posunut (ofset) o delku parametru (prvniho pole database).

Takto lze 'zlomit' vyhledana data vicekrat do maximalni delky 'uzitecnych'

znaku, to jest 255 znaku (limitovano programovym prostredim).

 

Definice.

~~~~~~~~~

Teoreticky lze pri libovolne dlouhych polich databasovych zaznamu zobrazit

vystupni zaznam tak, ze jednotlive polozky jsou oddeleny vzdy prave jednou

mezerou mezi 'uzitecnymi' znaky.

 

Priklady vystupniho formatu:

 

> OKXXXX Jan NOVAK Radioamateru 599 KUTNA HORA 284 01 BKH

^ ^

zde bylo prazdne pole database zde byly slepeny zaznamy

(snizeni poctu mezer) (vlozena mezera)

 

 

> OKXXXX D Jaroslav NOVY P.O.Box 599 KARLOVY VARY - HURKY 360 01 DKV

> okxxxx@netgate.cz

^

tato data byla presunuta na dalsi radek (s ofsetem)

 

E. Cinnost a pravidla vyhledavani

------------------------------

 

Testy:

 

a) test adresare

b) test pritomnosti Yok.def

c) test pritomnosti deklarovanych *.dbf souboru a uvedene diakritiky

d) test identity databasoveho souboru

e) test pritomnosti 'Ctrl-Z' znaku (konec database); tento znak v dusledku

znemoznuje 'rychle' (Seek) zpracovani zaznamu a je automaticky odstranen

 

Jsou postupne prochazeny vsechny databasove soubory uvedene v Yok.def:

 

zaznam byl nalezen (zadani Yok ...) zaznam byl nalezen (zadani Yok #...)

===========================================================================

generuje vystupni tisk a vyhledavani generuje vystupni tisk a vyhledavani

je ukonceno okamzikem nalezu pokracuje do konce posledni database

 

Pokud zaznam nebyl nalezen, pokracuje vyhledavani v dalsich databasich dle

aktualniho nastaveni Yok.def.

 

F. FBB BBS

-------

 

V pracovnim rezimu BBS generuje program 'Exclude' soubor Yok.e, ktery

umoznuje vyloucit ci zaradit stanice, ktere budou program vyuzivat.

 

Program pracuje ve trech rezimech:

 

A. pokud soubor neobsahuje zadna data, nema na praci Yok zadny vliv a

mohou jej uzivat libovolne radioamaterske stanice.

 

B. stanice vyloucene se vkladaji se znamenkem minus

 

...

- OK1IRY

- CZ0XXX

...

 

C. stanice opravnene se vkladaji se znamenkem plus

 

...

+ OK1IRY

...

 

Pri uziti zadani opravnenych znacek jsou vsechny ostatni (neuvedene) znacky

automaticky povazovany za neopravnene, tzn., ze vyhledavac muze pouzivat

======================================

pouze definovana skupina radioamateru.

 

Neni pripustna kombinace opravnenych a vyloucenych znacek v Yok.e.

 

V tomto druhu pracovniho rezimu dale vede Yok 'Logovaci' soubor Yok.log:

 

Datum Cas Sys

====================================

...

20000916_11:13 OK1IRY-9 0 0 0 #Kutn

^ ^

uzivatel uzivatelem vlozeny parametr za prikaz Yok

 

G. Dodatek

-------

 

Pri zachovani struktury adresaru lze program pouzivat universalne pro ruzne

databasove soubory, avsak za predpokladu, ze je pouzit (a vytvoren) pouze

jeden z vyse uvedenych adresaru vcetne umisteni souboru.

 

Program neni koncipovan pro neumerne dlouhe radky dbf formatu (do maximalni

delky 255ti 'uzitecnych' znaku).

 

H. Copyright

---------

 

Program a dokument NESMI byt upravovan ci pouzit ke komercnim ucelum; tento

soubor je nedilnou soucasti programu Yok.

 

 

----------------------------

v Kutne Hore, 26.brezen 2001

WebZdarma.cz


 Dnen datum: 18. 01. 2019   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Strnka pouv redakn systm phpRS.  Strnka pouv redakn systm phpRS.

Powered by Linux.

Powered by Linux.